product

ness.cz


ness.cz


Popis

Produkty autora: ness.cz

Efektivní správa mobilních zařízení

0.0%
Zjistěte jak uchovat firemní data v bezpečí i na mobilních zařízeních.

Jak zefektivnit prodej a zvýšit profitabilitu?

0.0%
Zefektivněte podnikání využitím moderních nástrojů jako je QlikView.

Jak efektivně snížit pracnost spojenou s finančním…

0.0%
Tvorba plánu je velmi důležitá, ale často opomíjená a neoblíbená činnost.

Ness TouchPedia – důležitý krok k firemní mobilitě

0.0%
Podívejte se jak nástroj Touchpedia může pomoci se správou firemních dokumentů.

PROČ a JAK nejlépe přejít z MS Exchange na Google Apps

0.0%
Na webináři se dozvíte zda má smysl přejít z MS Exchange na Google Apps.

Jak využít Google Apps naplno?

0.0%
Jak lze pomocí Google Apps zvýšit produktivitu zaměstnanců a snížit náklady na …

Jak získat viditelnost, kontrolu a možnost automaticky…

0.0%
Zaměstnancí využívají čím dál více moderních zařízení místo klasických počítačů.

Jak lze konkrétně využít mobilitu v podniku?

0.0%
SAP Mobile Documents aneb sdílení dokumentů na mobilních zařízení.

Jak přistoupit k mobilní strategii?

0.0%
Jaké je portfolio mobilních aplikací a jak je lze využít ve firmě?